| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Pomoc dla osób bezdomnych

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych”.

Pomoc bezdomnym należy do zadań własnych gminy. Pomoc ta może przybrać formę udzielenia noclegu, posiłku, odzieży, obuwia a także zasiłku celowego na leczenie.

Oferta pomocy dla osób bezdomnych:

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Pyskowice, wymagające schronienia mogą być skierowane do odpowiedniego ośrodka wsparcia. Od 2 stycznia 2015r. realizacją zadania dotyczącego zapewnienia schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcia w wychodzeniu z bezdomności zajmuje się wyłącznie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach, które posiada filie schronisk:

  • w Będzinie,
  • w Dąbrowie Górniczej,
  • w Katowicach,
  • w Kluczach,
  • w Lędzinach,
  • w Zawierciu.

Osoba bezdomna może skorzystać z pomocy w formie schronienia bądź zasiłku pieniężnego i niepieniężnego. Pomoc ta świadczona jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i wydaniu decyzji przez Dyrektora OPS.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM – dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer telefonu 0 800 100 022 może uzyskać informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.