| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Wolontariat

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wolontariat występuje w Polsce niemal we wszystkich obszarach życia społecznego. Coraz częściej wolontariuszy spotykamy w szkołach, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, w środowiskach osób niepełnosprawnych, hospicjach itp.

Ze względu na swoją rolę, Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań osób szukających pomocy z osobami chcącymi pomagać. Ośrodek dobrze orientuje się w sytuacji osób potrzebujących pomocy, dlatego właśnie powinien nie tylko świadczyć pomoc materialną lecz również organizować wsparcie przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym. Jedną z form pomocy jest właśnie organizacja wolontariatu. Ośrodek może zaoferować szeroką ofertę pracy dla wolontariuszy.

Najczęściej jest to pomoc indywidualna dla osób starszych, samotnych, czy pomoc w odrabianiu lekcji dla dzieci, ale zdarzają się także inicjatywy takie jak „Dzień Dziecka”, „Mikołaj w OPS”, gdzie angażowane są grupy wolontariuszy.
Wolontariuszem może być każdy (bez względu na wiek, płeć, wykształcenie), kto dobrowolnie, bezpłatnie, podejmuje pracę na rzecz innych osób. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności, zdobywania wiedzy i doświadczeń w dziedzinach życia społecznego.

Celem wolontariatu w OPS w Pyskowicach jest m.in. zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Pyskowic. Zapraszamy zatem osoby, które dysponując choć chwilą wolnego czasu chciałyby pomagać, a także te, które potrzebują pomocy. OPS będzie pełnił rolę koordynatora między Stronami, zadba o merytoryczne i prawne aspekty współpracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach,
ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. (32)233-23-55.

Kontakt: Jolanta Cepak, Joanna Kukurowska