| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Gdzie szukać pomocy?

Dla bezpieczeństwa swojego oraz innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

 • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora,
 • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza, który udzieli Ci pomocy medycznej, i od którego możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanychz użyciem przemocy w rodzinie,
 • jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższejokolicy, możesz zadzwonić pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocyw Rodzinie „Niebieska Linia”, (pon.-sob. 8.00-22.00,niedziela i święta 8.00-16.00),
 • myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym
  z powodu depresji, bezsenności czy chronicznego stresu.
 • w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.
 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach,
 2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach,
 3. Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach,
 4. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach.