| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Specjaliści

Iwona Piórkowska- terapeuta rodzinny i indywidualny.

Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Psychoterapia w zakresie leczenia lęków, depresji, nerwic, zaburzeń odżywiania i wielu innych schorzeń takich jak: uzależnienie od alkoholu, środków psychoaktywnych, hazardu. Ponadto udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

email: i.piorkowska@ops.pyskowice.pl

Konstancja Lasota- psycholog dziecięcy.

Profesjonalne wsparcie w sytuacji kryzysowej dla całej rodziny, diagnoza zaburzeń rozwojowych oraz problemów wychowawczych. Pomoc w zakresie radzenia sobie ze stresem, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych oraz z problemami osobistymi, chorobą, poczuciem krzywdy, winy, a także żałoby; pomoc w podnoszeniu kompetencji społecznych oraz odkrywaniu predyspozycji zawodowych.
W szczególności pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w sytuacjach kryzysowych tj. zabezpieczeniu dzieci w systemie pieczy zastępczej.

email: k.lasota@ops.pyskowice.pl

Maciej Brudkowski: psycholog.

Udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom, małżeństwom, rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

email: m.brudkowski@ops.pyskowice.pl