| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

  • z tytułu urodzenia żywego dziecka;
  • matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł;
  • w kwocie 1000 zł jednorazowo na każde dziecko;
  • jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka bądź od dnia przysposobienia dziecka;
  • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka)
  • zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko),
  • dokumenty konieczne do ustalenia dochodu rodziny (patrz -> zasiłek rodzinny)
  • WNIOSKODAWCA SKŁADA WNIOSEK OSOBIŚCIE PO OKAZANIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ (NP.: DOWÓD OSOBISTY)