| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

Zasiłek pielęgnacyjny

Na częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, przysługuje :

 • niezależnie od wysokości dochodu;
 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie
 • orzeczenia o niepełnosprawności, bez orzekania o jej stopniu);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym
 • stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
 • do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej dodatku pielęgnacyjnego np. z ZUS;
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją
 • tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne
 • umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (druki do pobrania w siedzibie Ośrodka)
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne (np.: wydane przez lekarza orzecznika ZUS)
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
 • WNIOSKODAWCA SKŁADA WNIOSEK OSOBIŚCIE PO OKAZANIU DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ (NP.: DOWÓD OSOBISTY)