| kontakt
ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice
tel: 32 233 23 55  fax: 32 230 60 58
e-mail: sekretariat@ops.pyskowice.pl

O Nas

logotypy

Centrum Wsparcia Rodziny jest jedną z komórek organizacyjnych wpisaną w struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach. Powstało dzięki realizacji projektów pn.: “Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny w budynku przy ul.Sikorskiego 83 w Pyskowicach” oraz “Aktywni Razem- Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach”, który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym założeniem utworzenia ww. Centrum jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji, czyli zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Ponadto Centrum Wsparcia Rodziny powstało z myślą o pomocy rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami i w tym celu świadczona jest pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz prawna.

W trakcie trwania konsultacji rodzice/opiekunowie dzieci, mogą pozostawić swoje pociechy pod opieką opiekunki do dziecka.

Wszystkie osoby zainteresowane chęcią udziału w projekcie pt.: “Aktywni Razem- Centrum Wsparcia Rodziny” oraz chcące skorzystać z ww. wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny: 518 868 362 lub osobisty w siedzibie CWR w następujących godzinach:

poniedziałek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30-17.30

środa: 7:30-15.30

czwartek: 7.30-17.30

piątek: 7.30-13.30

Projekt “Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu “Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach” jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji w Pyskowicach w okresie trwania projektu.
Zostanie on osiągnięty poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej dzięki funkcjonowaniu Centrum Wspierania Rodziny, z którego skorzysta 20 rodzin i 41 mieszkańców Pyskowic.

Całkowita wartość projektu wynosi 653 125,00 zł, zaś kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 607 406,25 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r. (projekt wydłużony o 90 dni)

CWR_logo

Aktywni razem – Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

logotypy